KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayır
Hava Durumu

Konya

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

 

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Data Merkezi: Yazır Mahallesi Sultan Caddesi No:34 / 111 Selçuklu - KONYA adresinde mukim , Konyal Ticaret Sicil Müdürlüğü 534008-0 Ticaret sicil numaralı Rotatie İnsan Kaynakları İnovasyon Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Liited Şirketi (TIMNET) tarafından kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini korumak suretiyle aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirdiği veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu veya konular olabilecek şekilde kişisel verilerin neler olduğunu aşağıda belirtilen tabloya bakarak görebilirsiniz.

 

KİMLİK VERİSİ

Veriler

 • Ad Soyad
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Aile Sıra Numarası
 • Anne-Baba Adı
 • Cilt Numarası
 • Cüzdanın Kayıt Numarası
 • Cüzdanın Verildiği Yer
 • Cüzdanın Veriliş Nedeni
 • Cüzdanın Veriliş Tarihi
 • Medeni Hali
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah./Köy
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
 • Pasaport Numarası
 • Sürücü Belgesi Sınıfı
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Adres
 • E-Posta Adresi
 • İkametgâh
 • İletişim Adresi
 • Telefon Numarası
 • Bordro Bilgileri,
 • Disiplin Soruşturması,
 • İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları,
 • Özgeçmiş Bilgileri,
 • Performans DeğerlendirmeRaporları
 • SGK Hizmet Dökümleri
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileri
 • Bilgi Güvenliği Taahhütnameleri
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler v.b.
 • İcra Maaş Haczi ve Nafaka Bilgileri
 • Mahkeme Tutanakları
 • Polis Tutanakları
 • Sözleşme
 • Yasal Takip Bilgisi
 • Gizlilik ve Veri Aktarım Taahhütnameleri
 • Fatura
 • Sipariş Bilgisi
 • Talep Bilgisi
 • Eğitim Bilgisi
 • Giriş-Çıkış Kayıtları (Sistem Odası)
 • Kamera Kayıtları
 • Cookie Kayıtları
 • IP Adresi Bilgileri
 • IP Adresi İzleme
 • İnternet Erişim Kayıt Log´ları
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı Adları, E-Posta Hesapları, Son Login Tarihleri IP Bilgileri vb.)
 • Banka Bilgileri
 • Hesap Bilgileri
 • Kart Bilgileri
 • Senet ve Çek Bilgisi
 • Diploma Bilgileri,
 • Gidilen Kurslar,
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Sertifikalar,
 • Transkript Bilgileri
 • Alışveriş Geçmişi Bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri
 • Pazarlama Bilgileri
 • Müşteri Tercihleri
 • Fotoğraf
 • Kamera Kayıtları
 • İşitsel Veriler
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Kişisel Sağlık Bilgileri
 • Kan Grubu Bilgisi
 • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler
 • Covid-19 Test Sonucu
 • Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
 • Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
 • Parmak İzi Verisi

 

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan ve Stajyer Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Diğer 3.Kişiler
 • Üye
 • Ziyaretçi
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı
 • Potansiyel İş Ortakları
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışan Adayı
 • Kursiyer
 • Danışan

 

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Rotatime veya TIMNET web siteleri üzerinden üye olunması veya üye olmadan alışveriş yapılması halinde; iş veya staj başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri, online eğitim hizmetleri, hukuki işlem süreçleri, denetim firmalarının denetimi, resmi kurumlarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi ile bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerinde kişilerin kendisinden, 3.kişilerden ya da iş yerlerinden kişisel veri elde edebilmektedir.

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İŞKUR Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Danışmanlık Hizmeti Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve İlgili İkincil Mevzuat Düzenlemeleri Çerçevesinde Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Rotatiime (TIMNET) tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Aktarım Yapılan Taraflar

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu/ Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Hissedarlar
 • İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Rotatime (TIMNET) tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket´in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçleri kapsamında işlenmektedir. Bununla birlikte; iç işleyiş planlanması ve yönetilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Rotatime tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Rotatime (TIMNET) ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.rotatime.com.tr/rotatime-basvuru-metni.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Rotatime (TIMNET) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Data Merkezi; Yazır Mahallesi Sultan Caddesi No:34/111 Selçuklu - KONYA adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak info@rotatime.com.tr adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden ya da info@timnet.net e-posta adresi aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.